Artaud vist per Subirats

Una foto del quadro.

Comentaris [4]

Categories