Una foto del Ricardito

Comentaris [25]

Los Zooms - La Droga, 60s

Sense comentaris

Aquellos veranos hippies (o chiruqueros)

Sèrie d’articles dedicats a viatges de joventut durant els estius dels 60-70, publicada al Diari de Terrassa durant l’estiu del 2014.

Sense comentaris

Categories