Fi de festa a l’homenatge a Marià Albero el 5 de març 2014. La Super Sardineta interpreta la primera cançó antiprohibicionista.

Cortesia de Ramon Fargas, que l’ha posat al Youtube