Primera part.

Segona part

La Divina Comedia de Dante Alighieri, adaptada al teatre de titelles per Pepe Otal i Pep Gomez. Participen Borja Isua i Maria Linná, presentada en el “Festival Internacional de Titeres y Marionetas de Bilbao”. Any 2006.

Aquest és el treball que el Pepe Otal va representar l’últim dia que va estar entre nosaltres.
Cortesia de Pep Gomez