Cortesia de Xavier Batlles al Youtube

Ana Subias/Johnny Estil·les
Johnny Estil·les: veu i guitarra acústica
Xavier Batllés: baix elèctric i sàmpler, ed. d’àudio, efectes, programació i arranjaments
Jorge C. Porter: guitarres elèctrica i acústica i arranjament
Javier Sánchez: plats
any 2000