Una caixa de fotos de Xaviet Batllés amb fotografies de Mirasol Colores, Orquestra Mirasol, , Krupa Quinteros, Victor, Amman, Ricard Roca, Ricard Casals, Onda Mediterranea, Lluis Cabanach, David Pibus, Bbill Brudford…

Algunes fotogràfics, vídeos i arxius sonors i en qualsevol altre format digital són propietat dels autors que indiquem en cada article. La Web Sense Nom els publica amb el corresponent permís i per cortesia dels diversos autors. Aquests materials no podran ser copiats ni distribuïts en cap format sense autorització expressa dels seus autors. Davant de qualsevol dubte contacta amb La Web Sense Nom Veure apartat CONTACTA