Star va ser una revista de còmix underground i premsa contracultural publicada a Barcelona per “Producciones Editoriales” des de 1974 fins l’any 1980. Aquí presentem els primers números publicats durant l’any 1974.

Actualment, qualsevol internauta mitjanament destre pot trobar-los a Internet i descarregar. Els hem reunit en aquesta entrada amb la finalitat d’oferir una visió del conjunt. Tanmateix, i malgrat el fet de tractar-se d’una publicació “contracultural i underground”, qualsevol autor contrari a aquesta iniciativa pot contactar amb la web sense nom des de l’espai Contacta, per exercir el seu dret d’oposició.