No destorbeu. Gràcies

El guitarrista Jordi Graells descansant, 1975
Fotografia de Mercè Salvador

Publica La Web Sense Nom per cortesia de Mercè Salvador (drets de còpia)