Durant l’estiu del 2007, la cadena de TV Arte va celebrar el quarantè aniversari del Summer of Love de 1967 amb una programació especial i una sèrie de cinc documentals que sota el títol de Les chemins du paradis intentaven apropar al públic francès i alemany a l’èxode hippye i a la mentalitat de la vida com a viatge, al predomini de la música i les anècdotes dels 60.
Actualment trobem a internet alguns d’aquests documentals que poden interessar més per les pel·lícules originals que aporten que pel seu propi contingut divulgatiu.

Les chemins du paradis puis nous mènent a Goa, en francès

Les annees hippies au Maroc, en francès.
Realitzat per Maren Niemeyer, Sissi Hüetlin, Caroline Goldie

Hippie trail Kabul Arte Summer Of Love, en alemany.