Mentre llegiu podeu escoltar el tema Hanillo-Cromo en format mp3

© Jordi Sierra i Fabra 1970
Publica la web sense nom per cortesia de Jordi Sierra i Fabra
Agraïments a Josep Berguedà
Vista ampliada a Picasa Utilitzeu la lupa.