El Mas d’en Gol és a la collada de la muntanya d’Esblada, en una plana des d’on els dies clars es pot veure el Camp de Tarragona i el mar al fons.
La porta s’amaga con una gola en la gorja de restes de parets d’estables i magatzems que l’envolten. Els primers 70 ja era un mas rònec però els murs de la casa van servir d’abric a un grup d’enrotllats americans que tenien els millors LSD que van arribar a aquest país. Encara avui, solitari com es troba, o potser per això, aquesta porta convida al transit dimensional.