Diverses vegades hem afirmat que el festival de música progressiva de Granollers del 22-23 de maig de 1971 va ser la sortida de l’armari de la LSD. El primer esdeveniment on, com a generació, vam ser conscients de l’altíssim nivell col·lectiu.
Recuperadas estas fotos entre cajas, tras 2 años de cambio de domicilio.
Xavier Vidal .

Publica La Web Sense Nom per cortesia de Xavier Vidal (drets de còpia)