Aquest festival de Granollers del 22-23 de maig de 1971(camp de futbol de Palou) va ser el primer de tots els festivals multitudinaris que es fan i es desfan. I encara que el camp estava encerclat per la Guàrdia civil, dies després, els habituals mercenaris de la premsa franquista escrivien els titulars de costum quan un moviment no addicte de persones celebraven la minsa llibertat (ells ho consideraven actes públics NO perillosos) que el regim feixista esgrimia per demostrar la seva obertura.

Francesc Fanés

Més articles de premsa per cortesia de Josep Berguedà

Hi ha una doble pàgina del Disco Exprés (amb data) i tres articles més que no conserven la data ni la publicació a la qual pertanyen… Segur que són dels dies posteriors al festival i un crec que del diari Tele Exprés, però no n’estic segur de la procedència.
Amb disset anys jo també hi era i el que més recordo és l’actuació de Familly (per a mi impressionant tot i l’espera), els Smash, Tucky Buzzard i la xiulada i expulsió del grup Imagen…que no sé pas que hi feien allà; en fi, molts anys ja de tot això.

Josep Berguedà