Etiquetats com "cadaqués."

Cadaqués a meitat dels '70 (s. XX). - 3 de novembre de 2013

Categories