Rock y futbolines en el 64 - Pau Maragall

Rock y futbolines en el 64 furgava en els orígens del rotllo, uns anys sobre els que, Pau no es cansa de repetir, nosaltres érem molt joves i els protagonistes no havien escrit ni publicat mai res. L’article descriu com en ple franquisme, camells, lumpen i estudiants feien jocs malabars entre legalitat i il·legalitat. La controvèrsia entre el PaU i l’equip d’Ajoblanco , que a l‘època donava per enterrada la contracultura estava servida.

Comentaris [3]

Categories