Data d’edició: Maig de 1977

Desacrrega el Vibraciones extra Rock de Aquí, historia del rollo celtibérico

Han col·laborat:
Rock català: Carlos Carrero
Rock sevillano: Diego Carrasco
Resto de celtiberia: José Manuel Costa
Fotografies a color: Francesc Fàbregas
Altres col·laboracions no ressenyades a la revista.

Des de La Web Sense Nom agraïm a Esteve Cusso el treball de recerca realitzat que ha volgut compartir.

Per obtenir més informació sobre la política de La Web Sense Nom en relació als (drets de còpia)

Aquest pdf ha estat digitalitzant a partir d’un exemplar de l’època. Qualsevol autor o editor que s’hi oposi pot contactar amb la web sense nom des de l’espai Contacta, per exercir el seu dret.