radio pica

Atenció!! Urgent nota de Radio Pica
Després de prop de 32 anys d´emissió, actualment tenim greus problemes econòmics derivats de 2 anys d´interferències continuades i judici AGEDI (entitat paralela a l´ S.G.A.E.) Ara mateix l´emissió a la fm no funciona i esperem poder solventar-ho molt aviat

La solució és aconseguir socis protectors que paguin 7 €. mensuals.
Caixa Catalunya – 2013 0476 43 0200555280

Infoormació a la web de Radio Pica
o al mail: radio.pica@gmail.com