Una foto de Secta Sònica a Zeleste enviada pel Rafa Zaragoza.

Secta Sònica a Zeleste, 1976

“Jo crec que es del 76, en el moment en que a Zeleste ja teníem camerino, i si no recordo malament, com qui diu, acabavem d’estrenar aire condicionat.

D’esquerra a dreta: Jordi Vilella, bt.; el Gato al bx; Jordi Bonell
gtr.; primer pla Noel Mujica, ‘pelcusión, brodel!; Rafa Zaragoza, gtr.
y Víctor Cortina, gtr.”

Com que la foto aquí queda petita i no es veuen bé les cares, posem un PDF per descarregar (2 Mb) amb la mateixa foto a tamany gran.