Des del Pont del petroli de Badalona
- i a seguir amb el Rotllo, que no ha estat res -