Descarrega l’exemplar de Rock Comix número 5 Rock Californiano

Portada y contraportada: Jorge Fernandez
p.2 i 3: Manuel Rubiales
p. 15 a 17: Joan Ramón Guzmán
p.24 y 25: Mon Calvó
p.29 a 39 Jorge Fernandez
p.48 i 49 Montesol
p.8, 19, 23, 2, 41, 51: Freak Molina (Gaspar Fraga)
p.57 Manuel Rubiales
Compaginació: Josep Solà i Joan Ramón Guzmán

Des de La Web Sense Nom agraïm a Esteve Cusso el treball que ha volgut compartir.
Clica per obtenir més informació sobre la política de La Web Sense Nom en relació als (drets de còpia)
Aquest pdf ha estat digitalitzant a partir d’un exemplar de l’època. Qualsevol autor o editor que s’hi oposi pot contactar amb la web sense nom des de l’espai Contacta, per exercir el seu dret.