Video document gentilesa d’ Habitual Video Team
Fragment extret de PEVB Poesia En Viu a Barcelona (1991-2003)
Direcció i producció Habitual Video Team Costa i Josep M. Jordana)
Edició: projectes poètics sense títol – propost.org