García Lloret, Pepe, Psicodelia, hippies y underground en España, (1965-1980), Zargoza, Zona de Obras, 2006

L’autor ha promogut posteriorment una página al FB anomenada també: Psicodelia, hippies y underground en España.

Llibres i transició a la web sense nom