Cortesia de Josep Bergadà
Autors del cartell: Josep Solà i JR Guzmán.