Fa uns mesos Brightcove va retirar la pel·lícula Ocaña, Retrat intermitent, de Ventura Pons
Ara podem veure aquest fragment

I La Macarena de la Ocaña en processó per Barcelona