El CIT (Centre d’Iniciatives i Turisme de la comarca del Vallés), entitat liderada per Jim Illa Morell i organitzadora del Festival Internacional de música progressiva que es va celebrar els dies 22 i 23 de maig de 1971 a Granollers, va estar també al capdavant de les matinals musicals que es celebraren en aquest país.
Presentem aquí alguns cartells.

Publica La Web Sense Nom per cortesia de J.C. Usó

Tapiman i Pan y Regaliz el diumenge 26 desembre 1971 a Happening 2001

Sisa el diumenge 5 de novembre de 1972 al Blue Dolly

Om el diumenge 12 de novembre de 1972 al Blue Dolly

Fusioon el diumenge 19 de novembre 1972 al Blue Dolly

El blòguer La Tête Krançien ofereix un bon resum de les activitats realitzades a Granollers durant aquesta època.