El transit que condueix de la llum a l'ombra

Un dibuix d'Ester i Guillermo, amb la col·laboració de Mario Lacoma Alonso.

Publicat al llibre col·lectiu Sucesión de Mascaras, Monumento de palabras, Reunión de poderes, Madrid, 1976