González Férriz, Ramón: La revolución divertida. Cincuenta años de política pop, Barcelona, Debate, 2012.

Primer capítol. El 68 y el fin del consensenso a Google books

Entrevista a González Férriz a La Voz de barcelona.com

Llibres i transició a la web sense nom