Eslava Galán, Juan, La década que nos dejó sin aliento, Barcelona, Planeta, 2011.

Llibres i transició a la web sense nom