la Cloaca, 1980, portada

La Cloaca, primavera de 1980, nº 0.
Director periodista: Juan José Caballero Gil, Director responsable: Xavier Sabater Ediciones LA CLOACA. Va ser impresa a Gráficas Tordera sobre paper reciclat. Diversos articles, un còmic de Quique i un apartat dedicat a la poesia amb poemes de Xavier Sabater, amb Jaume Cuadreny, Àngel Navarro i Leo Segura. S’anunciava com a revista trimestral però el número zero va ser el primer i darrer.