Planol de la Barcelona dels 70 amb els llocs, bars i places més significatius, centrat en l’ambient dels dibuixants de còmix.
Publicat per cortesia d’Onliyou
Publicat originalment al llibre Onliyú – Memorias del underground barcelonés – Glenat – Barcelona 2005