Impressions de la Haute Mongolie-Salvador Dalí…

A Impressions de la Haute Mongolie, dirigida per Salvador Dalí i José Montes-Baquer, basada en les “Impressions d’Afrique” de l’escriptor Raymond Roussel, es manifesta el viatge psiquedèlic dalinià que enllaça amb la intensa vida cultural que durant els 70 es desenvolupa a la ciutat de Granollers.

El blòguer La Tête Krançien ofereix un bon resum de les activitats realitzades a Granollers durant aquesta època.

Entrevista a José Montes-Baquer.
Impressions de la Haute Mongolie no es un filme convencional hay que contemplarlo como una sinfonía de Mahler