Una intervenció sobre la pel·lícula Topical Spanish dirigida per Ramon Masats, 1970.
Com a figurants hi trobem a Tete Matutano, Jordi Batiste, Ia Clua, Manel Joseph, Cachas, Sisa (Sirisa o Esperver)…

Special thanks to JR Guzman