González Viñas,, Fernando & Lázarp, José: El último yeyé, Córdoba : Nova/Berenice, 2014.

Presentació de la novel·la gráfica “El último Yeyé” de Fernando González Viñas i José Lázaro, en el bar “El Automático” de Córdoba. Divendres 23 de maig de 2014.

Llibres i transició a la web sense nom