Dissolució immediata dels cossos repressius de l’estat.

Track del traball “Yo, El Coleta” (2013)
Underground Hip Hop from Madrid (Spain)

Cortesia de NewAgeUnderground al youtube