Allan Ginsberg llegueix un poema al Royal Albert Hall de Londres l’11 de juny de 1965. Extret de la pel·lícula Wholly Communion de Peter Whitehead.

Algun expert traductor ens pot ajudar a entendre el que diu?