Jordi Graells i Al Capone

Fotografia de l’any 1976, cortesia d’Anna Pagès