La primera vegada que Javier Mariscal fa un tebeo sencer ell sol. Té un caire ecologista i de denuncia de la destrucció de la ciutat per causa del progrés. Els personatges son els edificis emblemàtics de la ciutat. (Es una premonició la senyora Eurotodo?). Els textes estàn escrits en valencià. A l’interior hi va una postal encartada amb una vista de València. El plec es un dibuix de Catalina. Al dors hi ha publicitat dels tebeos De Quommic, Diploma d’Honor i Purita. Es distribuïa a mà i pels canals habituals a l’època.
Autoeditat per en Mariscal. Imprès per Jaume Rosselló a Gráficas Dante, Barcelona 1975.
17 × 24 cm. 16 pàgines interiors en blanc i negre més 4 de cobertes amb portada i contraportada en quatricomía sobre cartolina setinada. Enquadernat amb dues grapes. DLB 20-517-1975

Imatges obtingudes d’un exemplar digitalitzat, que utilitzem per contextualitzar l’activitat creativa dels anys “transaccionals”. La web sense nom no té ànim de lucre. Qualsevol autor que s’oposi a la publicació de la seva obra pot CONTACTAR, i serà atès en brevetat.

Cortesia de Joan Ramón Guzman