Lectura de tesi doctoral de Carles Viñas i Gràcia
Dijous 7 de febrer de 2013 a les 11:00 h.