Autora: Maritxell Sales

Divendres 25 d’octubre 2013 a les 20 h.
Lloc: Llibreria Aldarull
C./Torrent de l’Olla 72
Barcelona